Me serce – tak bardzo tęskni do twego.
Me serce – pragnie szczęścia szczerego.
Me serce – na Ciebie się otworzyło.
Me serce – przy Tobie mocniej zabiło…

Me serce – smagane ranami zostało.
Me serce – tylko kochać chciało.
Me serce – krwawi lecz Ty je uleczysz.
Me serce – wierzy, że życie me zmienisz…

Me serce – znów radośnie będzie biło.
Me serce – dla Ciebie będzie tylko żyło.
Me serce – z twoim sercem poznać pragnę.
Me serce – będzie z Tobą na zawsze…