piotrdolny blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 9.2009

Jak to możliwe – o miłości pisać i jej nie zaznać?
Jak to możliwe – żyć dla kogoś i z niczym pozostać?
Jak to możliwe – pomimo starań, być niedocenionym?
Jak to możliwe – mówić kocham, a potem skarżyć o egoizm?…

Jak to możliwe – trwać przy mnie, tylko przez chwile?
Jak to możliwe – odchodząc mówić, że cię krzywdziłem.
Jak to możliwe –  nigdy nie wiedzieć, co serce Twe czuje.
Jak to możliwe – mówić:  Pragnę kochać, a jednak nie umieć…

Jak to możliwe – mówić: ja jestem „będę” , a jednak odchodzić.
Jak to możliwe – miłości tak pragnąć, a potem przed nią się bronić,
Jak to możliwe – by człowiek, który ma serce, nie wiedział co czuje?
Jak to możliwe – żyć z dnia na dzień, przeglądać się w lustrze? …

Jak to jest możliwe ? Być samotnym w tłumie?
Tylko ktoś samotny – szczerze to zrozumie.
Tylko ten, co ma wszystko, lecz brak mu miłości.
Ma serce złamane  i  pragnie czułości…

Jak to jest możliwe ? Być samotnym w tłumie?
Czasem myślę sobie – kochać nikt nie umie.
Woli za to zranić – poniżyć człowieka.
Odrzeć go z godności i na łzy wciąż czekać…

Jak to jest możliwe ? Być samotnym w tłumie?
Masz przyjaciół wielu. Który Cię zrozumie?
Oni widzą wiele – lecz nie dowierzają.
Jak to jest możliwe ?  Wciąż tylko pytają…


W odpowiedzi na jeden komentarz…


  • RSS