Na nową drogę wspólnie wstępujecie.
Nie jeden dzień – noc razem przeżyjecie.
Nie jeden problem – przyjdzie wam rozwiązać.
Serca tak jak w dzień ślubu – zawsze będą kochać…

Czas będzie mijał – a Wy trwać będziecie.
Wspomnicie – dzień ślubu, dzieciom opowiecie.
O serca drżeniu – chwili niepewności.
I o wzajemnym, szczerym – wyznaniu miłości…

Wspomnicie gości i sale weselną.
Ubrane stoły – i zastawę pełną.
Zgodnie powiecie – lata wciąż mijają.
A My – Nasze serca – wciąż w miłości trwają…

Wiersz ten dedykuję Patrycji i Waldkowi
18.08.2012